thomas dahl

Nytt uppdrag

Nu inleds ett samarbete med Täta Tak Entreprenad AB och Täta Tak Energi inom mängdberäkning av förfrågningsunderlag. Tack för förtroendet! www.tatatak.se www.ttenergi.se

Nytt uppdrag

Nu inleds ett samarbete med Henrik Anderssons Byggnads AB inom mängdberäkning av förfrågningsunderlag. Första uppdraget innefattar mängdning av byggdelar för ett nyproduktionsprojekt i Halland. Tack för förtroendet! www.habygg.com

Nytt uppdrag

Nu inleds ett samarbete med Byggnadsfirman Otto Magnusson AB i Malmö inom anbudskalkylering. Första uppdraget innefattar mängdning och nettokalkyl för ett nyproduktionsprojekt. Tack för förtroendet! www.ottobygg.se

Avtalsförlängning av uppdrag

Igår tecknades avtal om förlängning med Sjöstedt Förvaltning AB av uppdraget inom projektledning mm för Mariastaden Projekt. Stort TACK för fortsatt förtroende! Uppdragets omfattning är 50% och utöver det kommare jag framförallt att jobba med kalkyleringsuppdrag. www.mariastadenprojekt.se