Avtalsförlängning av uppdrag

Igår tecknades avtal om förlängning med Sjöstedt Förvaltning AB av uppdraget inom projektledning mm för Mariastaden Projekt. Stort TACK för fortsatt förtroende! Uppdragets omfattning är 50% och utöver det kommare jag framförallt att jobba med kalkyleringsuppdrag. www.mariastadenprojekt.se

Avtalsförlängning av uppdrag Läs mer »